Katolická teologie (magisterský program)

Studijní program

Magisterský program

Pětiletý studijní program poskytuje úplné vzdělání v oblasti teologie na špičkové úrovni. Kromě samotné teologie se seznámíte také se základy filozofie, klasických jazyků a získáte široký humanitní přehled. Program obsahuje kompletní filozoficko-teologický běh studií, včetně studia pramenných jazyků, v souladu s apoštolskou konstitucí papeže Františka Veritatis gaudium. Absolvování tohoto programu je „startem“ pro doktorát z katolické teologie.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • získáte ucelené znalosti teologie a důkladný humanitní přehled
 • seznámíte se s pramennými jazyky – např. s řečtinou a latinou, ale i hebrejštinou, hlavním jazykem Starého zákona
 • budete bádat v teologických disciplínách
 • dostanete impulzy pro hledání odpovědí na existenciální otázky víry a
 • praktického duchovního života
 • připravíte se na své budoucí katechetické či pedagogické působení
 • studium tohoto programu je „startem“ pro doktorát z teologie

Předměty, na které se (mimo jiné) můžete těšit:

 • Dějiny filozofie
 • Církevní dějiny
 • Úvody do knih Písma svatého
 • Patrologie
 • Věrouka (dogmatika)
 • Etika manželství a rodiny
 • Aktuální témata morální teologie
 • Liturgika
 • Právo svátostí a svátostin
 • Ekumenická teologie
 • Religionistika
 • Sociální nauka a charitní práce církve
 • Spirituální teologie
 • Katechetika
 • Volitelný pedagogicko-psychologický
 • modul zaměřený na praxi vyučování

Uplatnění

Jako absolventi tohoto studijního programu budete připraveni na evangelizačně-pastorační práci v katolické církvi, pracovat můžete také jako katecheta či učitel náboženství. Zaměstnat vás mohou vzdělávací, sociální a kulturní instituce, veřejné (státní správa a samospráva) i soukromé. Studiem tohoto programu získáte dobrý základ také pro vědecké bádání v navazujících doktorských programech.

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Máte maturitní vysvědčení nebo letos skládáte maturitu? Pak si můžete podat přihlášku.

Přijímací zkouška sestává z testu a ústního pohovoru. Test prověří vaše znalosti v oblasti kulturního, společenského a náboženského přehledu. Při pohovoru si ověříme vaše předpoklady pro studium tohoto programu.

Další studium – online / Ph.D.

Zajímají vás teologické otázky?
Chcete studovat online formou?
Chcete se věnovat doktorskému studiu?

Cyrilometodějská teologická fakulta vám nabízí řadu dalších studijních možností.

Ph.D. program Katolická teologie

Zajímá vás pastorální teologie, církevní právo a dějiny, spirituální a ekumenická teologie, křesťanská filozofie, reflexe křesťanského zjevení a mezináboženský dialog? Chcete v oblasti teologie vědecky bádat? Pak se přihlaste na doktorský studijní program Katolická teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti, promýšlení výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi z různých kultur.

Ph.D. program Křesťanské myšlení

Chcete prozkoumat interdisciplinární kontakt teologie s historií, filozofií a klasickou filologií? Chcete pracovat s mezinárodní vědeckou sítí a komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou? Jste absolventem magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie či jiného podobného studijního programu? Pak se přihlaste na čtyřletý doktorský studijní program Křesťanské myšlení.

Teologie online

Zajímá vás teologie i dialog s lidmi z různých kultur? Chcete si čas věnovaný studiu organizovat podle sebe? Pak neváhej a podejte si přihlášku na studijní program Teologie online – jediný obor v České republice, který lze vystudovat, aniž byste „chodil(a)“ do školy.

Catholic theology (Ph.D.)

Christian Thought (Ph.D.)

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie