Teologické nauky (bakalářský a navazující magisterský program)

Studijní programy

Bakalářský program

Tento jedinečný studijní program se zaměřuje na všeobecné vzdělání v oblasti katolické teologie. Seznámíte se se základy filozofie, teologie a latiny. Jeho součástí je také odborná praxe, kterou si vyberete podle svých osobních preferencí. Můžete ji absolvovat v nemocnici, psychologické poradně, ve farnosti, školství nebo na letišti jako asistent hendikepovaných osob.

Navazující magisterský program

Jako absolventi navazujícího magisterského programu se budete skvěle orientovat ve filozofii, v religionistice a v dějinách křesťanství. Získáte široké všeobecné vzdělání v oblasti teologie včetně prakticky zaměřené průpravy. Tyto znalosti využijete např. ve službě trvalého jáhna nebo ve specifických laických službách v církvi.

Doporučujeme ke studiu, protože:

 • získáte filozofický a teologický základ k dalšímu bádání
 • seznámíte se s evropskými filozofickými a teologickými myšlenkovými tradicemi
 • budete hledat odpovědi na otázky týkající se víry
 • budete promýšlet aktuální výzvy současného světa
 • naučíte se základy latiny
 • budete se podílet na činnosti církve
 • osvojíte si znalost pramenů křesťanského zjevení – Písma a Tradice
 • naučíte se orientovat na současné náboženské scéně
 • programy lze studovat i při zaměstnání

Předměty, na které se (mimo jiné) můžete těšit:

 • Sociální nauka církve
 • Religionistika
 • Úvod do křesťanské spirituality
 • Katechetika
 • Dogmatická teologie
 • Dějiny křesťanského umění

Program je kombinací prezenčního a distančního studia – tato forma je vhodná pro pracující i pro studenty jiných oborů. Umožní vám osobní kontakt s přednášejícími a spolužáky, ale dává prostor i pro soukromou studijní formu podle vašich časových možností.

Uplatnění

Bakalářský program

S bakalářským titulem najdete uplatnění jako pastorační asistent nebo kazatel, katecheta (práce s dětmi, dospělými i seniory) či jako pracovník v neziskových, charitativních nebo sociálních organizacích.

Navazující magisterský program

Jako absolventi navazujícího magisterského studia se uplatníte ve školských zařízeních, v sociálních zařízeních, v administrativě, v církevním prostředí včetně trvalého jáhenství. Studijní program vás připraví také pro vykonávání řídící funkce (církevní management).

Jak budou vypadat přijímací zkoušky?

Bakalářský program

Máte maturitní vysvědčení nebo letos skládáte maturitu? Pak si můžete podat přihlášku na bakalářský studijní program. Přijímací zkouška se skládá z testu z teologie a z motivačního pohovoru. Při něm zjišťujeme, jak se orientujete v kultuře, dějinách a současné společenské situaci.

Navazující magisterský program

Chcete pokračovat ve studiu v magisterském stupni? Pak od vás budeme chtít doložit, že jste dokončili studia kteréhokoli bc. studijního programu. Přijímací zkouška se skládá z testu z teologie a motivačního pohovoru. Testem ověříme vaše znalosti Písma, dogmatické teologie, současného života katolické církve u nás i ve světě.

Další studium – online / Ph.D.

Zajímají vás teologické otázky?
Chcete studovat online formou?
Chcete se věnovat doktorskému studiu?

Cyrilometodějská teologická fakulta vám nabízí řadu dalších studijních možností.

Ph.D. program Katolická teologie

Zajímá vás pastorální teologie, církevní právo a dějiny, spirituální a ekumenická teologie, křesťanská filozofie, reflexe křesťanského zjevení a mezináboženský dialog? Chcete v oblasti teologie vědecky bádat? Pak se přihlaste na doktorský studijní program Katolická teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti, promýšlení výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi z různých kultur.

Ph.D. program Křesťanské myšlení

Chcete prozkoumat interdisciplinární kontakt teologie s historií, filozofií a klasickou filologií? Chcete pracovat s mezinárodní vědeckou sítí a komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou? Jste absolventem magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie či jiného podobného studijního programu? Pak se přihlaste na čtyřletý doktorský studijní program Křesťanské myšlení.

Teologie online

Zajímá vás teologie i dialog s lidmi z různých kultur? Chcete si čas věnovaný studiu organizovat podle sebe? Pak neváhej a podejte si přihlášku na studijní program Teologie online – jediný obor v České republice, který lze vystudovat, aniž byste „chodil(a)“ do školy.

Catholic theology (Ph.D.)

Christian Thought (Ph.D.)

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie