Teologické nauky (Bc., nMgr.)
Katolická teologie (Mgr.).

Podejte přihlášku na některý z našich zajímavých studijních programů. Program Teologické nauky je v bakalářské a navazující magisterské formě – prezenční výuka je doplněna samostudiem dle studijních opor. Prezenční podobu má studijní program Katolická teologie, kterou nabízíme v magisterské formě.

Chcete se dobře orientovat ve filozofii, religionistice a dějinách křesťanství?
Zajímají vás témata současného světa, různých kultur a lidských hodnot?
Chcete hlouběji proniknout do duchovního světa a lidské spirituality?
Bavilo by vás pracovat pro potřebné nebo učit náboženství?

Co vás čeká

Na co se můžete těšit?

Během výuky nahlédnete do bohatých dějin křesťanství i do aktuálního dění v církvi. Vyučující vás připraví po stránce teologické i pedagogické tak, abyste náboženská témata uměli srozumitelně zprostředkovat jiným lidem. Součástí studia jsou také důležité praxe. Bonusem ke studiu je příjemné prostředí fakulty.

Teologické nauky

Slova garanta programu doc. Pavel Kopeček

Program Teologické nauky zájemcům nabízí kompletní základní teologické vzdělání v tvůrčím a podnětném prostředí studentů a pedagogů. Přátelská atmosféra a otevřenost jsou významným aspektem studia. Kombinace přednášek, osobních setkání a konzultací s pedagogy, samostudia a odborné praxe utváří nejen tento zajímavý studijní program, ale u studentů rozvíjí flexibilitu a samostatné tvůrčí myšlení.

Katolická teologie

Slova garanta programu doc. Damiána Němece

Program Katolická teologie vychází z dlouhé tradice úplných teologických studií v univerzitním prostředí i z aktuálních výzev současného světa a nově kladených existenciálních otázek života člověka. Nabízí jak osvědčené a podnětné teologické vzdělání v tradici katolické církve, tak seznámení s dalšími náboženskými proudy v rámci křesťanství i dalších náboženství. Studium v menších skupinách studentů (přednášky, semináře, konzultace i praxe) navozuje studijní klima rodinného typu v souladu s tradicí univerzity jako společenství vyučujících a studentů a vede k samostatnému tvůrčímu myšlení. Pro svou ucelenost má podobu jednolitého pětiletého magisterského studia.

Studijní programy

Teologické nauky

Bakalářský program

Tento jedinečný studijní program se zaměřuje na všeobecné vzdělání v oblasti katolické teologie. Seznámíte se se základy filozofie, teologie a latiny.

Navazující magisterský program

Jako absolventi navazujícího magisterského programu se budete skvěle orientovat ve filozofii, v religionistice a v dějinách křesťanství.

Katolická teologie

Magisterský program

Pětiletý studijní program poskytuje úplné vzdělání v oblasti teologie na špičkové úrovni. Kromě samotné teologie se seznámíte také se základy filozofie, klasických jazyků a získáte široký humanitní přehled. Program obsahuje kompletní filozoficko-teologický běh studií, včetně studia pramenných jazyků, v souladu s apoštolskou konstitucí papeže Františka Veritatis gaudium. Absolvování tohoto programu je „startem“ pro doktorát z katolické teologie.

Další studium – online / Ph.D.

Zajímají vás teologické otázky?
Chcete studovat online formou?
Chcete se věnovat doktorskému studiu?

Cyrilometodějská teologická fakulta vám nabízí řadu dalších studijních možností.

Ph.D. program Katolická teologie

Zajímá vás pastorální teologie, církevní právo a dějiny, spirituální a ekumenická teologie, křesťanská filozofie, reflexe křesťanského zjevení a mezináboženský dialog? Chcete v oblasti teologie vědecky bádat? Pak se přihlaste na doktorský studijní program Katolická teologie. Předmětem studia je specifické rozvíjení vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v této vědní oblasti, promýšlení výzev současného světa a nově kladených otázek v perspektivě dialogu s lidmi z různých kultur.

Ph.D. program Křesťanské myšlení

Chcete prozkoumat interdisciplinární kontakt teologie s historií, filozofií a klasickou filologií? Chcete pracovat s mezinárodní vědeckou sítí a komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou? Jste absolventem magisterského studia teologie, filozofie, historie, klasické filologie či jiného podobného studijního programu? Pak se přihlaste na čtyřletý doktorský studijní program Křesťanské myšlení.

Teologie online

Zajímá vás teologie i dialog s lidmi z různých kultur? Chcete si čas věnovaný studiu organizovat podle sebe? Pak neváhej a podejte si přihlášku na studijní program Teologie online – jediný obor v České republice, který lze vystudovat, aniž byste „chodil(a)“ do školy.

Catholic theology (Ph.D.)

Christian Thought (Ph.D.)

Univerzita a město

Olomouc si zamiluješ! Je nejlepší město, kde můžeš prožít své studentské roky. Město plné kaváren, divadel, sportovních, společenských i kulturních akcí. Centrum je historické, zároveň moderní. Kolem něj se rozkládají parky. V létě se osvěžíš u jezera (Poděbrady) nebo se vyvětráš na kopci u baziliky na Svatém Kopečku. Kolem města najdeš desítky kilometrů cyklostezek, pevnosti, rozhledny, zámky či hrady.

Chceš se dozvědět více o studentských organizacích, ubytování na kolejích či projektu Zaparkuj?

Z našeho světa

Fotogalerie

Videogalerie